Pravilnici i vodič kroz stručno usavršavanje nastavnika

Moderna škola podrazumeva korišćenje savremene nastavne tehnologije, kao i unošenje mnogobrojnih  inovacija u nastavni proces. Da bi se ostvarila takva vizija savremene, moderne  škole neophodno je sticanje novih znanja i veština – neprekidno usavršavanje nastavnika.

 VODIČ ZA NASTAVNIKE KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE

AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANjA

DUŽNOSTI

PRAĆENjE OSTVARIVANjA STRUČNOG USAVRŠAVANjA

GODIŠNjI PLAN LIČNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA

EVIDENCIONI LIST O STRUČNOM USAVRŠAVANjU

Upis u prvi razred 2015. godine

Obaveštavamo Vas da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2015/2016. godinu obavljati  od  01. aprila. Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u prepodnevnoj smeni. Prema čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11 i 55/13) u prvi […]

» Opširnije

Proba

Angle Bisector Construction Show Ads Hide Ads About Ads Angle Bisector How to construct an Angle Bisector (halve the angle) using just a compass and a straightedge   Geometric Constructions Copyright © 2018 MathsIsFun.com

» Opširnije
1 73 74 75