NTC – SISTEM UČENjA – SEMINAR

U prostorijama naše škole 5. i 6.novembra  održan je seminar koji se bavio neurofiziologijom učenja, funkcionalnim razmišljanjem i vežbama koordinacije i koncentracije.Seminaru su prisustvovali učitelji i nastavnici, kao i stručni saradnici naše škole. Realizatori seminara bili su: Ranko Rajović, lekar i osnivač komiteta MENSE za darovitu decu i  Uroš Petrović, dečji pisac . Ciljevi ovog programa su: – priprema polaznika […]

» Opširnije

Realizovan seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“ u našoj školi

U prostorijama naše škole, 17. i 18. oktobra  održan je seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“  kome je prisustvovalo 28 nastavnika i učitelja. Ciljevi programa: Razvoj i primena modela diferencirane nastave u školi Usavršavanje znanja i razvoj veština nastavnog osoblja za diferencirano planiranje i programiranje nastave Usavršavanje nastavnog osoblja za detekciju i identifikaciju individualnih karakteristika, sposobnosti i potencijala […]

» Opširnije

Pravilnici i vodič kroz stručno usavršavanje nastavnika

Moderna škola podrazumeva korišćenje savremene nastavne tehnologije, kao i unošenje mnogobrojnih  inovacija u nastavni proces. Da bi se ostvarila takva vizija savremene, moderne  škole neophodno je sticanje novih znanja i veština – neprekidno usavršavanje nastavnika.

 VODIČ ZA NASTAVNIKE KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE

AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANjA

DUŽNOSTI

PRAĆENjE OSTVARIVANjA STRUČNOG USAVRŠAVANjA

GODIŠNjI PLAN LIČNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA

EVIDENCIONI LIST O STRUČNOM USAVRŠAVANjU