Udžbenici

UDžBENICI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

Izabrani udžbenici za školsku 2022-2023.

prvi razred

drugi razred

treći razred

četvrti razred

peti razred

šesti razred

sedmi razred

osmi razred

 

Po odluci Saveta roditelja od 07.04.2022.omogućena je nabavka udžbenika na rate preko „Školskog servisa Gajić“ Kruševačka 40, Beograd  telefon: 01103087800

 

BESPLATNI UDžBENICI 2023/24.

 

Takođe, MPNTR obezbeđuje besplatne udžbenike za sve učenike koji su se prijavili školi i to za sledeće kategorije učenika osnovnih  škola:

  • Učenike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
  • Učenici koji osnovnoškolsko obrazovanjei vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući IOP-3;
  • Učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju  po individualno obrazovnom planu ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan  font, brajevo pismo, elektronski format);
  • Učenike osnovnih škola  koji su u porodici treće ili svako  naredno rođeno  dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja;
  • Učenici prvog i drugog razreda koji su gluvi,a kojima su potrebni  prilagođeni udžbenici u elektronskom formata, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku;

 

Izabrani udžbenici za 2021-2022

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Peti razred

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred

 

OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNE UDžBENIKE ZA ŠKOLSKU
2021/2022.GODINU

Poštovani roditelji,

Potrebno je da do 19.02.2021. godine odeljenjskim starešinama dostavite podatke o učenicima koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike i potrebnu dokumentaciju:

-Za učenike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), dostavlja se Rešenje (kopija) o primanju socijalne pomoći.
-Za učenike koji rade po IOPu i učenike sa smetnjama u razvoju nije potrebna posebna dokumentacija jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.
-Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja, potrebno je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju (srednje škole ili fakulteta) za svako dete. Ako učenici ostvaruju pravo po ovom osnovu, a učenici su naše škole, samo navesti podatke za svako dete (ime prezime, razred,odeljenje).

Uprava škole