Škola šaha

O ŠKOLI ŠAHA

Besplatna škola šaha se održava dva puta nedeljno u osnovnoj školi i to u terminima:

Ponedeljak i sreda od 14:10 do 14:40 za I-1 i I-4

Ponedeljak i sreda od 14:45 do 15:15 za I-2 i I-3

Časove će voditi učitelj šaha i nacionalni šahovski arbitar Janko Babić.

O NAMA

Šahovski klub „Delfin“ sa timom obučenih instruktora bavi se razvojem kreaktivne inteligencije dece – mladih šahista, kroz učenje principa šaha. Područje rada sa kreativnom decom je u današnje vreme zapostavljeno. Igranje šaha omogućava da dete postiže brži razvoj spoznaje, emotivne, voljne i socijalne inteligencije. Ovi ciljevi su kompatibilni sa stavovima i željama roditelja i potrebama društva.

ŠK „Delfin“ je osnovan 2003. godine sa ciljem popularisanja šahovske kulture (sadržaj i kvalitet konkretnog mišljenja), obuke polaznika šahovske škole, što šireg obuhvata članstva (masovnost) i vrhunskih takmičarskih rezultata sportista.

Misija Šahovskog kluba „Delfin” je u podršci realizaciji kreativnih potencijala dece kroz učenje šaha tj. širenju šahovske kulture sredine, popularisanju šaha kao masovnog i vrhunskog sporta – odnosno stvaranje takvog menadžmenta kluba koji je u stanju da isti realizuje.