Produženi boravak

Ono što našu školu izdvaja od drugih je produženi boravak.

Produženi boravak je organizovan po principu homogenih grupa (za učenike I razreda) i heterogenih grupa (za učenike II, III i IV razreda).  Aktivnosti u produženom boravku se odvijaju u prostorijama opremljenim za učenje, kreativno stvaranje i igru.

Radno vreme produženog boravka je od 07:00 do 17:30. Raspored rada boravka pogledajte ovde.

Rad se odvija prema predviđenom planu i programu koji obuhvata edukativnu podršku (pomoć u savladavanju i proširivanju gradiva), vaspitanje i socijalizaciju učenika, sticanje radnih i higijenskih navika, realizovanje aktivnosti učenika tokom slobodnog vremena.

Dnevne aktivnosti podrazumevaju:

-Samostalan rad učenika  (izrada domaćih zadataka, utvrđivanje  i proširivanje obrađenog gradiva);

-Slobodno vreme (druženje sa drugarima, igre društvenim igrama, igre u školskom dvorištu, boravak na svežem vazduhu);

-Slobodne aktivnosti (govor i izražavanje, likovna radionica, dramske i muzičke igre);