Profesionalna orijentacija

KORISNI LINKOVI

profesionalnaorijentacija.org

vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

Vodič za izbor zanimanja – planiranje karijere posle osnovne škole

 

U okviru programa profesionalne orijentacije učenici osmih razreda imaju priliku da se testiraju.

TESTOVI KOJI SE KORISTE:

1. KOG 3 – Baterija testova koja procenjuje efikasnost perceptivnih, verbalnih i neverbalnih intelektualnih spsobnosti

2. TPI – Test profesionalnih interesovanja

Testiranje se radi u grupama (10 – 15 učenika) tokom februara meseca tekuće godine. Ukupno vreme testiranja iznosi oko 90 minuta.

Rezulati testiranja saopštavaju se učeniku /učenici isključivo u individualnim razgovorima sa psihologom i pedagogom.

Tokom cele godine vrši se informisanje i savetovanje učenika u pogledu profesionalne orijentacije od strane PP službe.

Zainteresovani roditelji mogu se javiti kod psihologa i pedagoga radi konsultacija i pružanja informacija u vezi sa profesionalnom orijentacijom.

Cilj programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi je razvijanje spremnosti učenika da stiče znanja i iskustva o sebi i svetu rada, da donosi realne odluke u pogledu svog daljeg obrazovanja i opredeljenja za buduće zanimanje sa krajnjim ciljem postizanja određenog nivoa profesionalne zrelosti.

Nosioci programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi su PP služba škole, razredne starešine, kao i predmetni nastavnici.

Osnovni zadaci programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi :

  • Upoznavanje, praćenje i postizanje razvoja individualnih karakteristika ličnosti učenika,
  • Formiranje pravilnih stavova prema radu,
  • Osposobljavanje učenika za planiranje svog profesionalnog razvoja,
  • Saradnja sa učenikovim roditeljima i njihovo osposobljavanje za pružanje pomoći deci,
  • Saradnja sa ustanovama i institucijama koje mogu doprineti uspešnijem profesionalnom razvoju
  • Dalje praćenje i podsticanje razvoja izražajnije sposobnosti, usmeravanje i usklađivanje s profesionalnim interesovanjima
  • Upoznavanje organizacione i programske strukture srednjeg obrazovanja
  • Aktivnije uključivanje roditelja i pružanje pomoći deci pri opredeljivanju za buduće zanimanje
  • Ostvarivanje saradnje sa radnim organizacijama.