Zašto mi

U našoj školi se :

– uči kako da se uči

– stiče osnovno znanje iz svih oblasti nauke, umetnosti i sporta

– razvija disciplina i samodisciplina

– savladavaju se osnovni konkretni pojmovi o demokratiji i toleranciji

– razvija odgovornost prema sebi i drugima

 

Želimo da budemo škola koja će motivisati učenike da rado dolaze jer znaju da će:

– naići na razumevanje svojih nastavnika i drugova

– naučiti svakoga dana nešto novo

– moći da pokažu šta znaju i šta su novo naučili

– njihova kreativnost biti zapažena, pozitivno usmerena i ocenjena

– naći odgovore na svako postavljeno pitanje

– svaki čas biti interesantan i profesionalno održan