Direktor

Biljana Nešković

direktor  OŠ „Stevan Sinđelić“,

Milića Rakića 1,

11050 Beograd,

tel/faks:   0113474075 

email:         osstevansindjelic@mts.rs

Dobrodošli u OŠ“Stevan Sinđelić“!

Želimo da vas upoznamo sa našom školom i mogućnostima koja ona pruža učenicima od prvog do osmog razreda. Naš cilj je da učenici razviju svoje intelektualne, kreativne i socijalne kapacitete i da  steknu odlične osnove za dalje školovanje.

Škola ima uspešnu i dugogodišnju tradiciju. Odlikuju je timovi stručnih, kvalitetnih i sposobnih ljudi, koji su pokretačka snaga našeg kolektiva, snaga kojom mi idemo napred, inspirisani našim đacima koji žele da napreduju.

Mi smo škola dobre atmosfere, u kojoj se svi osećamo dobro i bezbedno, kako đaci, tako i svi zaposleni.

Razvijamo partnerski odnos između učenika ,nastavnika i roditelja. Spremni smo za svaku saradnju i trudimo se da što više uključimo i roditelje u život škole.

Podstičemo lični razvoj učenika i nastavnika, razvijamo svest o pravim vrednostima, negujemo međusobno uvažavanje i razumevanje.

Prepoznajemo i negujemo talente kod svakog učenika. Mnogobrojne sekcije odgovaraju na njihova raznovrsna interesovanja.

U našoj školi je organizovan produženi boravak, koji se odvija u prijatnom, zasebnom delu školske zgrade. Nastavnici u boravku posvećuju pažnju učenju, izradi domaćih zadataka i trude se da kvalitetnom organizacijom dana obezbede i vreme za druženje, igru i razne slobodne aktivnosti.

Posvećeni smo i razvijanju svesti o poštovanju prava svakog deteta. Uvažavamo mišljenje naših đaka. Oni su organizovani u okviru Đačkog parlamenta i Vršnjačkog tima.

Postavili smo visoke kriterijume u radu i odgovornosti a o tome najbolje govore izuzetni uspesi naših učenika na takmičenjima, završnom ispitu i u daljem školovanju.

Težimo da, korišćenjem savremenih nastavnih metoda i sredstava, stvorimo efikasnu, modernu školu. I  idemo dalje, u korak sa novim dobom, jer smatramo da uvek može više i bolje.

Direktor:
Biljana Nešković