Javne nabavke

2021/2022

Nabavka računarske opreme

Javni poziv-236

Izmena plana javnih nabavki

PRAVILNIK-JN-2

2021/2022

Organizacija ekskurzija, redni broj javne nabavke 11/2022, CPV oznaka – 63516000 – Usluge organizacije putovanja. – Ekskurzija

Odluka o dodeli organizacije ekskurzija

Javni poziv

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Okvirni sporazum

Odluka o sprovodjenju postupka

Kriterijumi za dodelu ugovora

Struktura cene

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Tehnicka specifikacija Partija 1

Tehnicka specifikacija Partija 2

Tehnicka specifikacija Partija 3

Tehnicka specifikacija Partija 4

Tehnicka specifikacija Partija 5

Tehnicka specifikacija Partija 6

Tehnicka specifikacija Partija 7

Tehnicka specifikacija Partija 8

 

2020/2021

JN – 11/21 – Električna energija

Javni poziv za JN – 11/21 – Električna energija – 11.06.2021.

Konkursna dokumentacija – JN – 11/21 – Električna energija – 11.06.2021.

 

2019/2020

Plan javnih nabavki za 2020.godinu.    od 03.02.2020. godine.

Javna nabavka 9/20 – Električna energija – 10.06.2020

Odluka o dodeli ugovora, JNMV 9-20

Poziv za podnošenje ponuda, JNMV 9-20

Konkursna dokumentacija, JNMV 9-20

Javna nabavka 01 – 20 – 10. 03. 2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV 01-20-2

Odluka o dodeli ugovora, JNMV 01-20 

Odluka – 01 20

Izveštaj – 01 20

Dodatno objašnjenje KD br 1

Izjava o odsustvu sukoba interesa, JNMV 01-20

Poziv za podnošenje ponude, JNMV 01-20

Konkursna dokumentacija, JNMV 01-20, FTO

 

Javna nabavka 29 – 19 – 30.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora, JNMV 29 – 19  od 21.01.2020.

Dopuna – dodatno objašnjenje KD, broj 1, za 29 – 19   od 03.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, JNMV 29-19

Konkursna dokumentacija, JNMV 29-19

Izjava o odsustvu interesa, JNMV 29-19

 

Javna nabavka 34 – 19 – 11.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora, JNMV – 34-19

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV – 34

Konkursna dokumentacija JNMV – 34 – 19