Pedagog i psiholog

Pedagog i psiholog

Pedagog i psiholog

Psihološko-pedagoška služba u OŠ „Stevan Sinđelić“

Pedagog: Danijela Pejčinović

Psiholog: Tereza Moličnik

Roditelji i učenici pp službu mogu kontaktirati putem e-mail adrese pp.sindjelic@gmail.com

Pedagoško-psihološka služba pomaže učenicima da lakše savladaju teškoće na koje nailaze u učenju i druženju u školi.

Psiholog i pedagog škole su stalno na raspolaganju učenicima roditeljima za konsultacije o svim njihovim problemima. Cilj njihovih saveta je da učenici lakše prolaze kroz školsko gradivo i da prilagode svoja očekivanja metodama nastavnika. Školska služba pomaže učenicima da otklone eventualne nesporazume sa nastavnicima koji se tiču učeničkih prava.

Osim područja nastave, pedagoško-psihološka služba bavi se i neizbežnim nesporazumima i konfliktima koji nastaju u međusobnoj interakciji učenika. Svi učenici u školi, osim što uče, i odrastaju i dolaze u situacije koje prevazilaze njihove sposobnosti kontrole. U ovim situacijama neophodna im je asistencija koja će povratiti njihov osećaj odgovornosti i samopouzdanja.

U saradnji sa nastavnicima, psihološko-pedagoška služba organizuje vannastavne aktivnosti čiji je cilj da deca svih uzrasta dobiju informativne i zabavne sadržaje koji će život u školi učiniti lepšim.

Organizuju se sastanci sa roditeljima o radnim navikama dece, priredbe i festivali, gostovanja umetnika, predavanja u cilju prevencije narkomanije, HIV-a, nasilja. Organizuju se i predavanja o prvoj pomoći, snalaženju u saobraćaju, bezbednosti na internetu, tehnikama učenja  i dr. U saradnji sa nastavnicima biologije, fizičkog vaspitanja i školskim lekarom, predviđene su teme koje se odnose na zdravstveni aspekat ličnosti učenika: „Značaj fizičke aktivnosti i sporta-OZ od petog do osmog razreda“, „Način čuvanja od bolesti, biti zdrav-od petog do osmog razreda“, „Suočavanje sa razvojnim strahovima i anaksiznošću,„Sida, putevi širenja i mere zaštite“, „Seksualno vaspitanje, pravilan rast i razvoj, humani odnosi meću polovima“.

Pedagoško-psihološka služba organizuje testiranje talentovanih učenika i njihovo uključivanje u rad na projektima u organizaciji Regionalnog centra za talente.

Vrše se  istraživanja na različite teme kao i određivanje grupne dinamike u odeljenjima u kojima se za to ukaže potreba

U sklopu projekta „Škola bez nasilja“, učenici su okupljeni u „Vršnjački tim“ koji se sastaje jednom nedeljno i osmišljava akcije usmerene na prevenciju nasilja (sanduče „poverenja“, panoi sa informacijama,  druženje sa decom bez roditeljskog staranja, forum teatar).

PP služba škole u okviru profesionalne orijentacije za učenike vrši  različita testiranja učenika osmog razreda koja im pomažu u izboru profesionalne orijentacije i u prilagođavanju nastavnom procesu. Učenicima će biti prezentovane srednje škole kroz power point prezentacije, biće informisani o raznim profilima i aktuelnim zanimanjima, a nakon testiranja sa svakim učenikom će se raditi individualno profesionalno savetovanje. Predstavnici škola za koje se pokaže najveće interesovanje doći će u našu školi kao gosti-predavači

Kroz radionice, na časovima odeljenske zajednice prolaziće se kroz sledeće teme:

-Predstavljanje roditelja kroz svet zanimanja
-Pravilno korišćenje radnog dana
-Zašto čovek radi?
-Značaj rada, odmora i rekreacije
-Posao koji mi se dopada
-Odškrinimo vrata budućnosti
-Zamišljam svet bez rada…
-Upoznavanje sopstvenih radnih navika
-Moje interesovanje-moje mogućnosti
-Koja sve zanimanja poznajem
-Upoznavanje sa planom PO u osmom razredu
-Kuda posle Osnovne škole
-Sistem školstva u Srbiji
-Tehnike uspešnog učenja
-Uslovi upisa u Srednju školu
-Gost na času (PO)
-Predstavljanje obrazovnih profila po područjima rada
-Gost Roditelj govori o svom zanimanju
-Kako da pravilno učim?
-Koja sve zanimanja postoje?
-Poseta srednjih škola našoj školi
-Kutak “Neobična zanimanja“
-Uređenje panoa PO, zidne novine…

U martu mesecu se organizuje roditeljski sastanak za roditelje budućih prvaka. Na sastanku se prezentuje škola i predstavljaju se učitelji.

Tokom školske godine, pedagog i psiholog sarađuju sa obrazovnim , zdravstvenim i drugim institucijama koje doprinose poboljšanju kvaliteta rada u svim segmentima:

– dečiji vrtići

– MUP i Centar za socijalni rad

– Srednje škole Opštine Zvezdara

– Dom zdravlja

– Filozofski fakultet

– Institut za pedagoška istraživanja

– Defektološki fakultet