Idu mravi

Učenici 1/3 su na času likovne kulture obeležili dolazak proleća na nesvakidašnji način. Znanje stečeno na časovima srpskog jezika, prirode i muzičkog, pretočili su u unikatne skulpture koje smo fotografisali za uspomenu.

Idu mravi

viber_slika_2023-04-03_21-25-32-607
viber_slika_2023-04-03_21-28-13-901
viber_slika_2023-04-03_21-28-12-634
viber_slika_2023-04-03_21-28-14-571
viber_slika_2023-04-03_21-28-14-996
viber_slika_2023-04-03_21-25-54-397
viber_slika_2023-04-03_21-27-09-510
viber_slika_2023-04-03_21-27-09-985
viber_slika_2023-04-03_21-27-11-132
viber_slika_2023-04-03_21-27-11-713
viber_slika_2023-04-03_21-27-12-184
viber_slika_2023-04-03_21-27-10-564
viber_slika_2023-04-03_21-25-32-607 viber_slika_2023-04-03_21-28-13-901 viber_slika_2023-04-03_21-28-12-634 viber_slika_2023-04-03_21-28-14-571 viber_slika_2023-04-03_21-28-14-996 viber_slika_2023-04-03_21-25-54-397 viber_slika_2023-04-03_21-27-09-510 viber_slika_2023-04-03_21-27-09-985 viber_slika_2023-04-03_21-27-11-132 viber_slika_2023-04-03_21-27-11-713 viber_slika_2023-04-03_21-27-12-184 viber_slika_2023-04-03_21-27-10-564