Предметна настава

https://cuvamte.gov.rs/

КРЕАТИВНА БИОЛОГИЈА

ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Ученици осмог разреда говорили су првацима о важности хигијене руку.

 

 

 

 

 

 


Ученици петог и седмог разреда на креативан начин су приказали оно што су научили о грађи ћелије. Права изложба ученичких радова придобила је пажњу и ученика и других наставника, а о правилном представљању биолошких објеката бринуле су наставнице биологије.