Zakoni i pravilnici

Novi i izmenjeni propisi iz oblasti obrazovanja

15. februara 2019. godine proglašeni su i doneti novi i izmenjeni zakoni i pravilnici iz oblasti obrazovanja:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
  • Pravilnik o model ustanovi
  • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Izvor:Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,preuzmite.

 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o protokolu postupanja juni 2010

Prirucnik za primenu Posebnog protokola_prosveta

Prirucnik za primenu Opsteg protokola

PRAVILNIK O BODOVANjU STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U USTANOVI

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog,odnosno humanitarnog rada

O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI

PRAVILNIK o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

Es-dnevnik – prava i odgovornosti