Biblioteka

Biblioteka naše škole ima radno vreme od 8 i 30 do 14 i 30 h. Ukupan fond knjiga je 10 000. Na početku svake školske godine vrši se zamena izgubljenih knjiga kao i inventarisanje poklonjenih. U biblioteci se drže časovi za obradu lektire gde se deci približava knjiga i produbljuje ljubav prema čitanju.

U okviru Dečje nedelje organizovan je kolektivni upis dece od 2. do 8. razreda u  obližnju biblioteku „Jefimija“.

Početkom novembra upisujemo novu generaciju prvaka u biblioteku i za svako odeljenje se održava čas u biblioteci.

Organizuje se tribina povodom Dana maternjeg jezika 21. februara kojoj prisustvuju učenici i nastavnici naše škole.

Svakog  proleća u našoj biblioteci se organizuje „Čitalačka  značka“, takmičenje učenika od 1. do 8. razreda u pročitanim knjigama za određeni uzrast.

Organizujemo književne susrete sa dečjim piscima kao i mnoge druge aktivnosti.